Monthly Archives for November 2019

Viktigt med bemanning på sjukhusen

Det finns få arbetsplatser som är så viktiga som inom vården. När du behandlar gamla eller sjuka människor så måste det finnas tillräckligt med personal. Annars så fungerar det inte. Folk blir lidande och de anställda slits ut. På sina håll har sjukhusen dock problem med att hitta tillräckligt med personal. Det är ett underskott inom vissa yrkesgrupper, och speciellt svårt är det utanför storstäderna.

28. November 2019 by Per
Categories: Allmänt | Comments Off on Viktigt med bemanning på sjukhusen