Monthly Archives for August 2020

Bra resultat med levande mögeltest

Det låter nästan som en skräckfilm. Mögel brukar inte kopplas till levande varelser. Tvärtom så är det något som förstör och bryter ner. Ingen vill ha in mögel i huset för det kan leda till stora problem. Bland annat så angriper det luftvägarna och kan göra familjen sjuka. Men det är även till skada för huset, eftersom det så att säga äter sig igenom flera olika material. 

16. August 2020 by Per
Categories: Allmänt | Comments Off on Bra resultat med levande mögeltest